เฮียตี๋ ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ด้วยระบบฟรีซราย ระบบอบลมร้อน | DifLink