รีเจนได้พัฒนาสูตรให้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมอาหารตามแพทย์สั่ง หรือควบคุมน้ำหนัก ซึ่งใกล้เคียงกับการทานอาหารจริงและเพียงพอต่อการทานทดแทนต่อมื้ออาหาร | DifLink